top of page
TU centre Delft

Afgeronde afstudeer- en stage opdrachten

DSC00576.jpg

Opdrachten die werden volbracht door andere studenten

Er zijn veel studenten die je al voor zijn gegaan in het afronden van hun stage opdracht, zowel op HBO als op WO niveau. Bekijk hier een selectie van de afgeronde stage opdrachten. De opdrachten staan hier omschreven zoals ze in die tijd gepubliceerd stonden.

Hybride voortstuwing van een jacht

In ons zusterbedrijf Shipborn in Nieuwegein zijn wij begin 2018 gestart met de bouw van ons eerste luxe zeiljacht. Dit schip zal worden uitgevoerd met een hybride aandrijving. De benodigde tandwielkast werd ontwikkeld bij GBS in Oud-Beijerland. 

 

De keuze van het type elektromotor, accu's en aansturing van het geheel was nog niet besloten en die uitdaging werd overgelaten aan studenten. Hierbij diende ook te worden gekeken naar de duurzaamheid, veiligheid, financiën en interactie met de dieselmotor.  

Daarbij hoorde het samenstellen van het gehele elektrische handboek voor dit jacht. Bekijk in de video hoe de studenten het er vanaf hebben gebracht.

Mark Boere (begeleider Alber van Ekeren / Jerome Dirven)

Afstudeer project HBO WTB
Shipborn Nieuwegein stage boot
Shipborn Logo Nieuwegen
Stagiair GBS Oud-Beijerland
Olie lekkag project

Preventie van lekkages bij afdichtingen van tandwielkasten

Ons bedrijf repareert vele tandwielkasten in verschillende uitvoeringen en voor verschillende toepassingen. 

Zowel bij de aan ons toegeleverde als de door ons afgeleverde tandwielkasten komt lekkage bij de verschillende assen af en toe voor. 

Tevens worden er nog regelmatig nieuwe afdichtingen ontworpen, waaruit kan blijken dat het voorkomen van lekkage een lastig technische probleem is. 

Wij hebben eerder een student gehad die onderzoek gedaan heeft naar de oorzaken. Mogelijke oorzaken zijn: toegeleverde onderdelen, foutieve montage, verkeerde producten. Ondanks deze analyse komen er nog lekkages voor. Ofwel, we hebben de preventie niet correct doorgevoerd.

Tevens is het jammer dat ons proefdraaien niet alle lekkages tegenhoud. 

Wij hebben nu de volgende vragen:​

 • hoe kunnen we het voor-traject zodanig inrichten dat de kans op lekkages minimaal wordt;

 • hoe kunnen we het proefdraaien zodanig uitvoeren dat er geen potentiële lekkages doorheen glippen. 

Kees van Heulen (begeleider Alber van Ekeren / Marco van Opstal)

An Engine room designed for maintenance

In ons zusterbedrijf Shipborn in Nieuwegein zijn wij vorig jaar gestart met de bouw van ons eerste zeiljacht. In de scheepsbouwindustrie Nederland wordt nog redelijk conservatief gedacht over nieuwe technologien en nieuwe gebruiksvisies. 

In machinekamers wordt over het algemeen nauwelijks aandacht besteed aan maintenance. Wij willen dat voor dit schip het onderhoud wordt voorspeld. En dat alle spareparts en gereedschappen aan boord zijn. Onderhoud in de machinekamer voor dit schip moet geen verrassing zijn. 

 • preventief onderhoud is gekoppeld aan tijdsduur of draaiuren

 • predictive onderhoud wordt voorspeld door realtime metingen

 • correctief onderhoud als gevolg van incidenten kan worden voorspeld door een risicoanalyse

Hierbij verwachten wij de volgende aanpak:

 • Wij willen dat contact wordt opgenomen met alle leveranciers van het equipement in de machine kamer, om tot een onderhoudsschema te komen voor de eerste 3 jaar, inclusief de benodigde spare parts.

 • Wij willen dat we een kansberekening gaan maken voor alle onverwachte schades. Wat zou er met een redelijke kans kunnen gebeuren? Het moment wordt hopelijk bepaald door de predictive metingen. Ook voor deze schades die met een zekere waarschijnlijkheid gaan passeren, dienen wij de parts aan boord te hebben.

 • Er dient een predictive meetsysteem te komen

 • En er dienen heldere videoinstructies te komen voor alle hiervoor genoemde onderhoudshandelingen.

db4240_6b170004f85c487c9d7f2603c61c2cd8~
Shipborn Nieuwegein HBO stages

Doelstellingen:

 • maand 1

 • maand 2

 • maand 3

 • maand 4

 • maand 5

Jesse Kemperman (begeleider Alber van Ekeren / Jerome Dirven)

Ontwerpen en fabricage van de zwemplateau met trappen - 2018

db4240_6b170004f85c487c9d7f2603c61c2cd8~
Shipborn innovatie stage
WTB Stage

In ons zusterbedrijf Shipborn in Nieuwegein zijn wij vorig jaar gestart met de bouw van ons eerste zeiljacht. Dit schip zal worden uitgevoerd met een hybride aandrijving. De benodigde tandwielkast is op dit moment in productie bij GBS in Oud-Beijerland. 

 

Voor het zwemplateau hebben we de volgende doelstelling geformuleerd:

 •  Het zwemplateau moet automatisch (hydraulisch of elektrisch) uitklappen en inklappen

 • In het zwemplateau moeten 2 trappen (entree-trap en zwemtrap) worden geïntegreerd, en bijvoorkeur ook hydraulisch

Wat zijn de problemen?

 • Er weinig ruimte in het plateau, dus de trappen waarschijnlijk uitschuifbaar en/of uitklapbaar worden

 • Als de trappen in positie staan, dan moet dekje van het plateau weer dicht zijn, zodat je erop kunt staan

 • Je kunt niet op het plateau komen, als de entree-trap niet uitgeklapt is

 • De trappen moet niet gaan trillen tijdens het varen met de motor

 • De trappen moeten sterk genoeg zijn

 • We graag een railing bij de entree-trap hebben

 • De treden van de entree trap moeten horizontaal komen te staan

Doelstellingen:

 • maand 1

 • maand 2

 • maand 3

 • maand 4

 • maand 5

Max Bloks (begeleider Alber van Ekeren / Jerome Dirven)

Ontwikkelen en realiseren van nieuw logistiek proces - 2017

Op dit moment zijn wij bezig met het realiseren van een nieuwe montage hal. Hierbij ontstaat tegelijk een ruimte voor pallet stellingen, ongeveer ter grootte van de hiernaast getoonde foto's. 

Ons bedrijf produceert onderdelen. Daarnaast worden tandwielkasten gedemonteerd en geinspecteerd, waarna een aanbieding aan de klant wordt gestuurd. Veelal worden enkele delen nieuw gemaakt, terwijl oude onderdelen tijdelijk moeten worden bewaard. Na de productie wordt de gehele tandwielkast weer gemonteerd. 

Kortom, veel onderdelen gaan door het bedrijf heen. Hiervoor willen we een efficiente logistiek ontwikkelen. 

Alleen een groot aantal palletstellingen plaatsen is niet de oplossing. 

Wij zoeken een student die alle behoeften inventariseert, een advies opstelt, dit advies uitvoert, medewerkers traint en de nieuwe werkwijze borgt. De nieuwe werkzwijze dient een helder financiele onderbouwing te krijgen.

Palletstelling 3.jpg
Palletstelling 1.jpg
Palletstelling 2.jpg

Nieuwe indeling van de bedrijfshal - 2018

Wij zullen per 1 januari 2019 gedurende een half jaar de voortgang van de productie anders gaan aansturen. Hierdoor zullen processen op detail anders worden ingedeeld.

Tevens hebben wij besloten te gaan investeren in een grote machine. Ten gevolge van deze investering zullen wij waarschijnlijk toch machines moeten verplaatsen. 

Dit is tegelijk de kans om eens grondig te gaan kijken naar de meest optimale indeling van de hallen. De opdracht luidt dus als volgt: 

Optimaliseer de productie/fabrieksindeling zodanig dat dit leidt tot hoger financieel resultaat, ofwel de reductie van mens bewegingen. 

Stage WTB HBO

Doelstellingen:

 • maand 1

 • maand 2

 • maand 3

 • maand 4

 • maand 5

Jelle van Ham (begeleider Alber van Ekeren)

Stage WTB WO
Stage WTB HBO

Ontwikkelen van modernste wijze van zagen met opslag (juni 2016 - jan. 2017)

Op jaarbasis kopen wij vele stukken materiaal op maat gezaagd in. Wij denken dat het voordeliger is om de materialen in staf op voorraad in te gaan kopen en deze in huis te gaan zagen. Wij zoeken een student die:

 • een onderzoek doet naar de thans op jaarbasis ingekochte materialen

 • een zaaginstallatie ontwerpt, met opslag en rollenbaan

 • een investeringsanalyse maakt voor een go-no go beslissing

 • en indien mogelijk de nieuwe zaaginstallatie gaat realiseren

 • een aanpassing in ons ERP pakket voor administratieve verwerking

 

Wij spreken over zware staven materiaal met een lengte van 6mtr en een diameter van 700mm. 

Kostprijs reductie fabricage tandwielen
(september 2016 - januari 2017)

Uit concurrentie overwegingen kunnen wij de inhoud van deze opdracht niet hier vermelden. 

Stage WTB Hogeschool Rotterdam

Besturing van belast proefdraaien van tandwielkasten
(april 2016 - oktober 2016)

gearbox-test-facility-example.jpg
Stage WTB Hogeschool Rotterdam

Besturing van belast proefdraaien van tandwielkasten
(april 2016 - oktober 2016)

Op dit moment zijn wij bezig met het realiseren van een nieuwe proefstand. Zie voor verdere info hier.

De elektromotor en remmende elektromotor worden aangestuurd met een frequentie regelaar en plc's. 

De tandwielkast wordt gemeten op de volgende aspecten:

 • RPM

 • Oil pressure

 • Temperature

 • Vibrations

 • Oil Quality & Pollution

Onder de proefstand is een kelder gebouwd voor circulatie van olie door de tandwielkast, met filtrering en koeling.

Wij willen nu een programma ontwikkelen waarbij het volgende plaatsvindt:

 • Tandwielkast spoelen met olie, waarbij de olie gefilterd wordt; tijdens het spoelen moet de tandwielkast langzaam geroteerd worden

 • Bij een bepaalde reinheid van de olie, wordt het filter uitgeschakeld

 • Vervolgens gaan we de tandwielkast opstarten, met toerental en belasting cycli, zoals de tandwielkast ook in de werkelijkheid draait

 • Soms moet/mag de koeler bij geschakeld worden

 • Afhankelijk van de signalen die worden afgenomen, moet er wellicht een actie plaatsvinden

 • Van het gehele traject moeten de data vastgelegd worden, welke vervolgens geheel automatisch gepresenteerd kunnen worden

 

Wij zoeken een student die dit voor ons gaat ontwerpen en realiseren. Externe leveranciers mogen worden ingehuurd. 


Let wel, de tandwielkasten zijn bij ons steeds verschillende en hebben dus ook steeds andere belasting cycli. Dus een eenvoudige programmeerbaarheid is een vereiste. 

Uit concurrentie overwegingen kunnen wij de inhoud van deze opdracht niet hier vermelden. 

MoriSeiki8000-01_188x250.jpg

Indeling fabriekshal
(jan. 2016 - juli. 2016)

Wij hebben het plan om ons bedrijf naar een hogere standaard te brengen. Daarbij is de logistiek en de inrichting de verschillende hallen van groot belang. 

In Duitsland hebben wij een bedrijf bezocht welke was ingericht conform de 'Porsche' standaard. Wij waren daar zo enthousiast over, dat wij dit ook in ons eigen bedrijf willen doorvoeren. Maar het blijkt dat niets zomaar 1 op 1 kopieerbaar is. We willen daarom de 'Porsche-ontwerp standaard' blijven vasthouden, maar alles wel aanpassen aan onze specifieke eisen. 

Wij zoeken een student die aan de hand van deze ontwerp-standaard alle items gaat implementeren in samenwerking met de verschillende afdelingen en medewerkers. Daarbij speelt ook logistiek en techniek een grote rol. 

Stage fabriekshal
Lasercladding stage
portable_gear_measurement01.jpg

Marketing plan voor nieuwe activiteiten
(jan. 2016 - juli. 2016)

In januari 2015 hebben wij een mobiele meetarm aangeschaft. Voor zover wij hebben kunnen zien, is dit wereld hoogst nauwkeurige meetarm voor dit soort toepassingen. Deze meetarm is ontwikkeld in samenwerking met General Electric voor het op locatie meten van tandwielen van turbine gedreven tandwielkasten. Het was destijds te duur om verschillende turbine-tandwielkasten te gaan demonteren om vervolgens alles op een vaste meetbank te gaan meten. Dus is toen deze arm ontwikkeld. 

Wij zijn een service bedrijf voor de inspectie en reparatie van tandwielkasten. Nu hebben we deze meetarm aangeschaft. Maar hoe gaan we deze meetarm nu commercieel inzetten. In een technisch bedrijf gaat dit niet zonder een commerciele inspanning. 

Tevens gaan wij binnenkort een laserclad installatie aanschaffen. 

Wij willen graag dat wij deze 2 nieuwe activiteiten tezamen met onze huidige activiteiten commercieel onder de aandacht worden gebracht. 

Wij verwachten van de student het volgende:

 • een markt analyse

 • het verzamelen van adressen

 • een nieuwsbrief

 • een bedrijfsvideo

Digitalisering industriële processen 
(jan 2016 - jan 2017)

Naast de opmars van de online wereld worden landen en bedrijven geconfronteerd met nieuwe technologische ontwikkelingen. Ze hebben zowel een sterke invloed op economieën en werkgelegenheid als op de bedrijfsresultaten van ondernemers.

Volgens internationale onderzoeken spelen nieuwe internettoepassingen daarbij een cruciale rol. Deze toepassingen staan in de top van innovaties met een sterke economische impact. Het gaat daarbij om het mobiele internet en internettoepassingen op allerlei terreinen, zoals e-business, e-government, e-health, e-education, e-towns, e-security, e-entertainment, e-energy..

Daarnaast wordt het beleid van politieke beleidsmakers, bedrijfsmanagers en ondernemers beïnvloed door robottechnologie, ’zelfdenkende’ computers, het zogenoemde internet of things (via het internet gekoppelde apparaten), 3D-printen, nano-technologie, cloud computing, serious gaming en analysetechnologie voor big data.

Ze bepalen de economische groei van een land, maar ook verdienmodellen van bedrijven. Politieke beleidsmakers en ondernemers die digitalisering en nieuwe technologie niet hoog op de beleidsagenda hebben staan, gaan de boot missen.

Vooral door digitalisering en de combinatie met nieuwe (productie)technologieën zullen de komende 20 jaar de economieën van veel landen meer gaan veranderen dan de afgelopen vijftig jaar. Dat geldt ook voor Nederland. De optelsom en integratie van al deze ontwikkelingen in ons leven en werken kunnen worden samengevat onder de noemer ’economie 4.0’.

De aanduiding 4.0 staat voor de vierde revolutionaire ontwikkeling in de geschiedenis van de wereldeconomie. Eerst waren er de ingrijpende gevolgen van het gebruik van stoommachines, gevolgd door de impact van de opkomst van de staalindustrie en de verbrandingsmotor en daarna kwamen de computers die samenleving en economie sterk hebben veranderd.

Door de revolutie van economie 4.0 zullen steeds meer bedrijven hun verdienmodel ingrijpend moeten aanpassen. Ondernemers die dat niet snel genoeg doen, lopen het risico dat hun bedrijf omzet verliest, terwijl landen en ondernemers die proactief op deze ontwikkelingen inspelen tot de winnaars van morgen behoren. Ook overheden op centraal en lokaal niveau moeten hun economisch beleid aanpassen.

Wij zoeken studenten die ons bedrijf op het volgende level kunnen brengen.

Stage HBO WTB
Voorbeeld digitalisering

Professionalisering proefstand EN Onderzoek naar belast proefdraaien 
(jan. 2016 - juli. 2016)

Stage opdracht WTB

Op dit moment beschikken wij als bedrijf over een kleine beperkte proefstand, in de tweede helft van 2015 realiseren wij een nieuw pand voor onze montage, waarin de nieuwe proefstand zal worden gerealiseerd. 

Zowel de grootte als de uitstraling als werkmethoden dienen te worden geprofessionaliseerd.

De proefstand krijgt een grotere plaat, er wordt een kelder voorbereid waarin we de olie huishouding kunnen realiseren, er moeten stellingen (voor alle hulpmiddelen) uit het zicht worden geplaatst en er moet een 'monitor' plek komen. 

Puntsgewijs kunnen we de opdracht als volgt formuleren:

 • Hoe kunnen we de 'plaat' het beste realiseren, dmv rails in beton gieten? door stalen platen te koppelen? Hoe realiseren we dat als 3 tandwielkasten tegelijk worden proefgedraaid, daar er geen trillingsinteractie is tussen de verschillende beproevingen is. Hoe kunnen we de platen vlak stellen en ook in de toekomst nastellen?

 • Ontwerp in de kelder een systeem waar 2 verschillende olieën kunnen worden opgeslagen, gefilterd, inclusief het vullen en aftappen van de tandwielkasten die moeten worden proefgedraaid

 • We hebben thans een monitor systeem voor het meten van 1 tandwielkast. Tussen monitor en tandwielkast worden draden gelegd, waarbij de sensoren met magneten op de tandwielkast worden geplakt. We willen straks geen draden van de 3 tandwielkasten naar de monitor ruimte. Dus ontwikkelen een slim plug-in rails systeem.

 • Ten behoeve van het proefdraaien hebben we veel hulpstukken. Design een rek, uit het zicht, voor deze hulpstukken, alsmede een ruimte waar de 3 monitoren staan. Een beetje futuristisch mag het er wel uit zien.


Op onze proefstand worden dagelijks tandwielkasten getest op

 • temperaturen

 • druk

 • trillingen

gerelateerd aan toerental en belasting.

Onze tandwielkasten worden op dit moment onbelast proefgedraaid. Eenmaal hebben wij tandwielkasten belast proefgedraaid, omdat wij meerdere van het zelfde type hadden staan en dus tegenover elkaar op torque konden zetten. Maar wij zijn een onafhankelijk service bedrijf. Dit betekent steeds enkelstuks en vele variaties. Ingaande en uitgaande assen zitten op veel verschillende plekken.

Wij hebben ook wel eens een analyse gedaan, om te zien welke fouten er nu (huidige wijze van proefdraaien) bij ons doorheen glippen. En hadden we dat kunnen voorkomen door belast proef te draaien? Het antwoord was daarbij nee.

Toch is er regelmatig een roep uit de markt om belast proef te draaien. 

Wij denken dat een beperkte belasting een voldoende alternatief is. De opdracht willen we dan ook als volgt definiëren:

 

Maak de analyse opnieuw van:

 • welke fouten kunnen er op treden bij de reparatie van tandwielkasten

 • welke fouten halen we eruit dmv onbelast proefdraaien

 • welke fouten halen we eruit dmv beperkt belast (5%) proefdraaien

 • welke fouten halen we eruit dmv volledig belast proefdraaien

 

 

Vervolgens willen we dat je een concept gaat ontwerpen voor het beperkt (5%) belast proefdraaien van de grote diversiteit aan tandwielkasten. In eerste instantie moet je je heel erg gaan oriënteren in de wereld om ons heen. Er zijn met grote zekerheid als gelijkwaardige testopstellingen in de wereld. Het hierbij gevoegde schema komt bijvoorbeeld van Torque Test B.V. Dus ga je eerst goed divergeren door een brede oriëntatie en ga vervolgens destilleren naar een ontwerp dat voor ons het meest geschikt is. 

bottom of page