leerlingen in de praktijk

Praktijkbegeleider monteur werktuigbouw GBS Technical Education Center

Het ontstaan van GBS TEC

GBS Technical Education Center is ontstaan omdat wij de opzet en inhoud van het huidige BBL opleidingstraject (werken/leren) onvoldoende vonden. Als GBS zijn wij ervan overtuigd dat de studenten effectiever en hoger opgeleid kunnen worden in onze eigen bedrijfsvakschool.

GBS TEC gaat specialistische MBO opleidingen verzorgen voor een instroom van totaal circa 15 studenten per jaar. We bieden opleidingen aan tot All round verspaner of service engineer rotating equipment. Beide opleidingen zullen als een BBL excellent traject verzorgd worden (leren en werken goed op elkaar afgestemd en op een hoogwaardig niveau).

De doelstelling van GBS TEC is om aan te tonen dat er grote behoefte is aan de ouderwetse LTS/SOM en/of MTS in een modern jasje. Dit kunnen wij vooral aantonen door tevreden hoogopgeleide gediplomeerde jonge mensen te laten uitstromen. Als gevolg daarvan hopen wij dat er vervolgens veel jongeren staan te trappelen aan de ingang. En tot slot hoopt GBS dan natuurlijk dat zij bij GBS zullen gaan werken. GBS-TEC is een kleine organisatie waar de student centraal staat en niet het commerciële bedrijf GBS. Wij zullen de studenten zo optimaal mogelijk persoonlijk begeleiden en coachen.

Waar in het huidige BBL traject de theorie wordt verzorgd door de school en het praktijk gedeelte door het bedrijf, zal binnen GBS-TEC zowel theorie als praktijk worden verzorgd. En zij zullen werken met moderne apparatuur en machines. Praktijk en theorie gaan daarbij hand in hand.

lesgeven

Ambitie GBS TEC

De BV Nederland klaagt al lange tijd over aansluiting van het onderwijs aan het bedrijfsleven en verschraling van dat onderwijs. GBS wilt de daad bij het woord voegen, door zelf een MBO opleiding te starten. GBS TEC wordt opleidingsinstituut waar het ultieme doel wordt nagejaagd om excellente leerlingen voor GBS en concurrenten te gaan leveren. Kosten van de opleiding van een leerling zijn ondergeschikt aan de potentie van dezelfde leerling. GBS TEC wilt in dat opzicht niet gehinderd worden door enige beperking. Minimalisering van begeleidingsuren is een schijnbesparing. Onderwijzen met een tekort aan achterhaalde middelen en machines is belachelijk. En kleinschaligheid wordt door iedere vader en moeder omarmd. GBS TEC moet gewoon een onwijs goede opleiding worden waar ieder jong talent voor toegelaten wil worden, waar ouders een zucht van verlichting slaken en waar bedrijven in de rij voor staan. 

GBS TEC sluit partnership met ROC Da Vinci

Opleiden is een vak. Dat verstaat GBS niet. En veel van de leerlingen zijn nog jong en vallen onder de leerplicht. Daarnaast willen ouders toch graag een erkend diploma voor hun zoon of dochter aan het eind van de rit. En tot slot heeft GBS TEC geen zin in bureaucratie. 

Daarom heeft GBS TEC een partnership gesloten met het ROC Da Vinci college. Da Vinci onderschreef onze ambitie en wij zagen in hen de beste onderwijspartner om gezamenlijk onze ambities te gaan waarmaken. 

Taakverdeling binnen GBS TEC opleiding

Het ROC Da Vinci verzorgt:

 • Het doceren van de theorie welke verplicht is volgens de onderwijswet gedurende 40 weken a 5,5 uur

 • Het doceren van aanvullend 4,5 uur per week van technisch theorie vakken welke door GBS wordt opgegeven

 • Het opstellen en formuleren van deze GBS-theorie in volwaardig kwalitatief lesmateriaal

 • Het sluiten van een leerovereenkomst met de leerlingen

 • Het waarborgen dat het onderwijzen binnen GBS TEC voldoet aan de daarvoor opgestelde normen

 • Het examineren en indien van toepassing uitgeven van een certificaat

GBS TEC als onderdeel van GBS verzorgt:

 • Het vasthouden van het ambitie niveau ultimo vertaald in een MBO + niveau

 • Het geven van het praktijk onderwijs binnen GBS TEC

 • Het geven van extra theorie lessen, als toevoeging op de 5,5 en 4,5 uur gegeven lessen door Da Vinci

 • Het inventariseren van de techniek-behoeften van GBS en dit vertalen naar doelstellingen en competenties;

  • GBS-theorie lesmateriaal in samenwerking met Da Vinci

  • GBS-praktijk lesmateriaal ​

 • Het begeleiden van de studenten met het uitvoeren van de opdrachten in de BPV mappen

 • Het examineren en indien van toepassing uitgeven van plus certificaten ​

 • Het begeleiden van leerlingen bij het werken binnen GBS

 • Het sluiten van een arbeidsovereenkomst met de leerlingen

 • Het beschikbaar stellen van de mentor functie (studieloopbaanbegeleider)

Dit ga je doen 

Dit heb je

 • Je begeleidt de studenten in met name de praktijk van de montage van tandwielkasten, zie hiervoor ook de omschrijving van de opleiding onder GBS TEC

 • Je bent betrokken bij het opstellen van onderwijsmodules in nauwe samenwerking met de leidinggevende  van afdeling montage binnen GBS en docenten van het Da Vinci College

 • Je verzorgt technische modules zowel het theoretische als praktische deel. Denk hierbij aan vakleer, tekeninglezen/tekenen, rapporteren, meten, etc.

 • Je examineert zogenaamde plus vakken

 • Je begeleidt de studenten gedurende de praktijk/theorie opdrachten

 • En niet noodzakelijk, maar bent een mentor

 • MBO/HBO niveau met ervaring in werktuigbouw

 • Achtergrond in de metaalsector met ervaring in werktuigbouwkundig onderhoud en revisie

 • Ervaring met les en/of instructie geven in het technisch beroepsonderwijs

 • Een goed inlevingsvermogen in de doelgroep jongeren

 • Coaching vaardigheden om de jongeren optimaal te kunnen begeleiden

 • Een praktische instelling, een denkende doener dus

Dit krijg je

 • Een deeltijd functie voor een bespreekbaar aantal uur per week, maar bij voorkeur 32 uur per week

 • GBS TEC is een nieuw initiatief van GBS International, waar geïnvesteerd wordt in de moderne en innovatieve manier van opleiden. Je werkt dus met nieuwe moderne apparatuur en machines, in een moderne en vaak digitale omgeving.